Секции
Новини

12-04-2016
News Item БАИТ е партньор на Клуб Инвестор Аутсорсинг – Инвестиции за устойчив растеж в аутсорсинг сектора – 25.04.2016.
Как аутсорсинг бизнесът в България да продължи да расте и какво е нужно за тази цел? На 25 април Клуб Инвестор ще дискутира инвестициите за развитие на сектора от страна на държавата и компаниите и предизвикателствата пред аутсорсинг индустрията в отделните региони.
11-04-2016
News Item Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 26 април 2016г.
Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 26.04.2016 г. (вторник) от 17:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок Б, ет.3, при следния дневен ред:
11-04-2016
News Item С подписването на меморандум за сътрудничество завърши кръглата маса за развитието на ИКТ сектора в Благоевград
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) беше съорганизатор на събитието съвместно с община Благоевград и евродепутати от групата на ЕНП в ЕП
25-03-2016
News Item Информация за предоставяне на референции за иновативност от БАИТ по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020.
Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”
Още ...

null null

Николай Аврамов, член на УС на БАИТ взе участие като модератор в Cloud Forum Bulgaria 2016

БАИТ беше партньор на специализирания форум за облачни технологии, който се проведе на 14.04.2016 г, София и се организира от b2b Media.

Cloud Forum Bulgaria 2016 събра водещи имена сред експертите от IT бранша, за да представят най-иновативните проекти и разработки и да запознаят аудиторията с новите тенденции, услуги и с възможностите на облачната инфраструктура.

Във встъпителната част взеха участие Ева Паунова, евродепутат ЕНП, Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България заиновационна и здравна политика, Атанас Темелков, зам. изпълнителен директор на агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационнисистеми".

Форумът
протече в три панела.

Николай Аврамов, член на УС на БАИТ беше модератор във втория панел Засилване на облачната сигурност и смекчаване на рисковете от изтичане на конфиденциална информация“.

Останалите два панела бяха модерирани от Светлин Наков, основател на Софтуерен Университет и Димитър Цветков, Технологичен консултант в SAP.

Компаниите, които направиха свои презентации: Paraflow Comunications , Intelligent Systems Bulgaria, CloudSigma,BalkanServices, pCloud, Amazon

и стартъпи:ShopUp, Dirigible,CloudCart

Всички презентации на участниците в отделните панели ще бъдат качени на сайта на събитието - cloud.b2bmedia.bg.


Партньори: b2b Media, Manifesto.bg, ‪Paraflow, ‪‎Cooolbox, ‪‎Easyname, ‪Devin, ‪‎BAIT, ‪kaldata, ‪SoftUni, ‪‎StartItSmart