Секции
Новини

12-09-2017
News Item Информация за предоставяне на референции за иновативност от БАИТ по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020
Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“
30-08-2017
News Item БАИТ е институционален партньор на международната конференция "София – град на знанието“ (Sofia Knowledge City)
Конференцията се организира от Investor Media Group и клъстер „София – град на знанието“ на 28 септември в Capital Fort и ще се проведе под патронажа на Столична община.
15-08-2017
News Item БАИТ е информационен партньор на международния форум NEXT DIFI - Sofia 2017.
Събитието ще се проведе на 29 септември 2017 година в Sopharma Business Towers и се организира от b2b Media.
04-08-2017
News Item БАИТ е информационен партньор на FENCA Congress Sofia 2017
27 – 29 септември, хотел Хилтън София са датата и мястото на събитието
Още ...

null null

БАИТ е инфо партньор на Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни

Kонференцията ще се проведе на 5 октомври 2017 г. в Capital Fort

Изискванията на европейския регламент за защита на личните данни (GDPR) влизат в сила през май 2018 г. и налагат всеобхватни промени в дейността на всички компании и публични институции. Готови ли са те за измененията и какви организационни и технологични решения са най-уместни? Това ще обсъдят водещи компании от различни сектори по време на конференцията Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни, която ще се проведе на 5 октомври 2017 г. в Capital Fort.

 

Конференцията се организира от Economix.bg.

 

Лектори на събитието са Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни, Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Анна Бюсон, консултант, Делойт, Ина Найденова, експерт, представител на БАИТ.

 

Част от темите в дискусиите:

- Нови задължения на администраторите на лични данни и обработващите лични данни. Видове лични данни

- Практически стъпки за постигане на съответствие с GDPR

- Технологични решения. Криптиране и псевдонимизация.


Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни ще се проведе на 5 октомври, от 9 часа в Capital Fort.

 

Регистрирайте се на следния адрес - https://event.gg/6976/

Такса за един участник – 117 лева.

 

Контакти:

Медийна лаборатория ЕООД

София 1606, ул. Ф. Каниц 10

Email: office@еconomix.bg, тел. 0878914434