Секции
Вие сте тук: Начало BAIT WEEK История БАИТ ЕКСПО 2005 Архив новини БАИТ Експо 2005 БАИТ ЕКСПО 2005 - Десетото юбилейно изложение завърши

БАИТ ЕКСПО 2005 - Десетото юбилейно изложение завърши

Десетото поред изложение БАИТ ЕКСПО е вече история. То ще се запомни като юбилейно издание на това най-престижно специализирано изложение по информационни и комуникационни технологии у нас, но ще се оценява най-вече по дирята, която оставя след себе си. Защото изложението не е проява на група ентусиасти, предизвикваща одобрение у преобладаващата част от изложители и посетители, не е и комерсиална проява за организаторите.
Две мнения няма, че вече десет години поред БАИТ ЕКСПО бележи пътя за развитие на пазара на информационните и комуникационни технологии у нас. Както всяка специализирана изложбена проява то отразява състоянието, явленията и тенденциите, които настъпват на него. Така, ако перифразираме популярната поговорка, с голяма степен на достоверност може да заявим, че „всеки пазар и държава си заслужават изложението”, защото те са органично свързани. Нещо повече изложението е мощно средство за развитие на нашия пазар и ако не бе така, никаква сила не би била в състояние да вкара в залите на Интер Експо центъра 102- фирми участници тази година и над 11-те хиляди посетители.
За националното значение на изложението и влиянието на неговият организатор БАИТ красноречиво говори фактът, че то бе открито от министър-председателя на държавата ни г-н Сергей Станишев. За пръв път ръководител на българското правителство зачете БАИТ ЕКСПО, при това не формално, а след като за запозна подробно с голяма част от щандовете, представените продукти и ръководителите на фирмите-изложители, той проведе обстойна беседа по проблемите на развитието на информационните и комуникационни технологии в страната и намеренията на правителството в тази насоки. Това високо присъствие бе и една от причините на церемонията по откриването да присъстват невиждан досега брой министри, зам. министри и други държавни ръководители, ръководители на големи фирми и организации, представители на дипломатическите мисии и други VIP лица.
На предстоящите големи инфраструктурни проекти и възможностите на българските фирми за участие в тях бе посветен и проведеният при много голям интерес и посещаемост дискусионен форум с участието на г-н Пламен Вачков, председател на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения. Заслужава да се отбележи също и форумът, на който бяха представени нови продукти и методи за обучение, базирани на информационните технологии.
В същата насока като несъмнен успех може да се посочи организираният за пръв път колективен щанд „Образователен и приложен софтуер”, на който 14 фирми представиха над 50 свои продукта. В залата успя да намери място и един специализиран автобус - мобилен компютърен кабинет, обзаведен с компютри и сателитна връзка с Интернет.
Изложението може да бъде разгледано от две посоки - от страна на изложителите и откъм посетителите. За привличането на повече посетители, тази година бе проведена значително по-масирана реклама чрез медиите, а в София и открояваща се външна реклама. Затова 62% от изложителите оценяват нивото на рекламата като добро и много добро и едва 13% са на мнение, че не ги задоволява. Общо 49% от изложителите, участвали и на миналогодишното изложение, оценяват организацията на БАИТ ЕКСПО 20005 като по-добра и едва 13% като по-слаба. Независимо от по-високия общ брой посетители спрямо миналата година, показател, който след рекламата повечето изложители поставят на второ място в класацията на положителните промени, макар и не голяма част от изложителите (16,7%) преценяват броя на посетилите като по-малък.
Реално погледнато едва ли ще се намери изложител, който да не желае повече и повече посетители на щанда си. 48% от изложителите оценяват интереса от страна на посетителите, проявен към техните продукти, на висок и много висок и само 2,4% като слаб. В случая обаче по-важни са качествените, а не количествените оценки за този интерес. Най-общо казано ¾ от изложителите в една или друга степен са доволни по този показател, но за отбелязване е също, че 24% от тях не са. Същият е и резултатът за 2004 г., което подсказва и вероятна връзка с продуктите, които тези фирми предлагат. Като цяло 68% от изложителите са доволни и много доволни от представянето си и само 6% фирми не са доволни. Преобладаващата част от тях (48%) са на мнение, че са осъществили планираните бизнес контакти „до голяма степен”, а 1,2% за напълно изпълнили планираната си програма. Неудовлетворените са само 6%.
В заключение, според изследването на агенция „Форс директ” сред изложителите, 50% от тях отсега са категорични в решението си да участват на БАИТ ЕКСПО 2006 и само 3,5% са на мнение, че няма да сторят това.
Погледнато откъм посетителите, според изследването на агенция „Алфа Рисърч”, водещият мотив за посещение на изложението е личният интерес да се запознаят с предлаганите продукти и услуги - 74%. Доста по-малка част от тях са дошли, за да проучат конкретни оферти - средно 19% (при 29% сред специалистите), търсещите бизнес-контакти са били 14% (срещу 30% при специалистите), а 11% (20% сред специалистите) от посетителите са дошли с цел да посетят щандовете на предварително набелязани фирми.
Половината от посетителите (51%) са доволни от реализацията на целите, които са ги довели на изложението, на други 44% обаче очакванията не са се изпълнили напълно. Най-силно е разминаването между предварителните очаквания и постигнатото при хората с интерес към закупуване на определен вид техника. Общо 17% от посетителите са дошли с такива намерения, но само 7% са постигнали целта си. Влияние за това е оказало и неучастието на тазгодишното изложение на две от водещите на пазара фирми, които предлагат богат набор от всевъзможни компоненти и периферна техника.
Според „Алфа Рисърч” 33% от посетителите са напълно доволни от организацията на изложението, 45% - отчасти. БАИТ ЕКСПО има реномето на форум, който представя най-новите постижения в информационните и комуникационни технологии. 65% от посетителите споделят това мнение, а 61% смятат че изложението събира най-добрите специалисти в бранша. Това са осреднени оценки, като, естествено, мнението на специалистите и ръководните фигури в ИКТ бранша, е доста по-критично. Съответно на това 25% от посетителите оценяват посещението си на изложението като много полезно, „полезно само в някои отношения” - 65% и само 8% не са намерили полза от това. Очакването за драстично повишаване на интереса и съответно на броя на посетителите в бъдеще едва ли е особено реалистично, колкото и масирана реклама да се предприеме.
Има естествени граници, които трудно може да бъдат надскочени при наличието на Интернет, на бързото навлизане на пазара на големите специализирани търговски вериги, при обилната информация, която специализираните медии ежедневно разпространяват. Значителни резерви за развитие на изложението обаче има в структурата на участниците и най-вече в привличането на БАИТ ЕКСПО на повече от най-големите играчи на нашия пазар.
Организаторите ще потърсят правилния път и за привличане на повече софтуерни фирми, включително разработващите образователни продукти. Време е изложението от чисто национално да започне да се разширява и като регионална проява чрез участие на чуждестранни фирми и най-вече с привличане на посетители от съседните държави.