Секции
Вие сте тук: Начало Документи Кореспонденция

Кореспонденция

File Призив от АКСИОР
01.07.2014 В подкрепа на Първа Инвестиционна Банка и банковата система у нас
05-08-2011
Document Становище на БАИТ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторско право и сродните му права - 21.01.2011 г.
Изпратено до Даниела Петрова - Председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии към Народното събрание на РБългария
05-08-2011
Document Обединена позиция на браншовите организации по "Обща стратегия за електронно управление в Република България 2010-2015" - 01.02.2011 г.
Приета на 23.12.2010 г. от Министерски съвет
05-08-2011
Document Писмо до г-жа Моника Димитрова, Директор на Дирекция ОПАК в Министерство на финансите - 22.03.2011 г.
Предложение за среща с представители на УС и КПК на БАИТ по проблеми и практики при възлагането на обществени поръчки
05-08-2011
Document Становище на обединената електронна индустрия в България по темата "Защита на личните данни в Интернет, относно въвеждането на промените в директивата за e-Privasy в българското законодателство - 23.03.2011 г.
Във връзка с приложение на Директива 2009/136/ЕО в частта относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения и предстоящите изменения в Закона за електронните съобщения
05-08-2011
Document Писмо до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков - 30.03.2011 г.
Относно информационното обслужване на Министерство на финансите и поделенията му и ролята на Информационно обслужване АД в този процес
11-08-2011
Document Писмо до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Изпълнителния директор на АОП Миглена Павлова - 26.04.2011 г.
Относно проект за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки /ЗОП/
11-08-2011
Document Писмо и становище на БАИТ до Томислав Дончев - Министър по управление на срествата от ЕС - 26.04.2011 г.
Относно проект за изменение и допълнение на ЗОП
11-08-2011
Document Писмо на БАИТ до Българския институт за стандартизация - 23.06.2011 г.
Във връзка с номиниране на членове на Техническия съвет за стнадартизация в електротехническата област
11-08-2011
Document Писмо до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, копие до Министър-председателя и Изпълнителния директор на КРИБ - 24.06.2011 г.
Във връзка с отлагане на въвеждането на касови апарати/фискални принтери, съгласно новите изисквания за връзка с НАП.
11-08-2011
Document Писмо до Мартин Димитров, председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към НС - 27.06.2011 г.
Становище на БАИТ по ЗИД на ЗОП във връзка с предстоящо внясяне за разглеждане и обсъждане в Народното събрание
11-08-2011
Document Писмо до Директора на Дирекция ОПАК Моника Димитрова - 27.06.2011 г.
Във връзка с писмо на БАИТ от 22.03.2011, на което няма получен отговор. Повторна покана за среща с представители на УС и КПК на БАИТ по проблеми и практики при възлагането на ОП по ОПАК и настояване за отоговор.
11-08-2011
Document Писмо на ИКТ бранша до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - 18.07.2011 г.
Във връзка с поет ангажимент за обществено обсъждане на спецификациите и тръжните условия на предстоящите обществени поръчки от проеката по ОПАК за е-правителство
11-08-2011
Document Писмо до Министъра и Зам. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията -22.07.2011 г.
Мнение на ИКТ бранша по публикуваната за обществено обсъждане документация за ОП с предмет "развиите на административното обслужване по електронен път" с 5 обособени позиции
11-08-2011
Document Писмо на БАИТ и БАСКОМ до Зам. министъра на МТИТС Първан Русинов 27.07.2011 г.
Във връзка с насрочена за 27.07.2011 г. среща за обсъждане на дейностите по реализиация на националния проект за електронно управление
11-08-2011
Document Писмо на ИКТ бранша до Зам.министъра на МТИТС и Директора на Дирекция ОПАК към МФ - 28.07.2011 г.
Становище на браншовите организации БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстер във връзка с общественото обсъждане на документацията по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път" на МТИТС
19-08-2011
Document Писмо до МОМН за участие на експерт на БАИТ в работна група - 15.08.2011 г.
За създаване на Държавен образователен стандарт за учебниците и учебните помагала - изисквания, критерии и методика на оценяване
19-08-2011
Document Писмо до Министъра и Зам. министъра на МТИТС и Директора на ОПАК - 17.08.2011 г.
Обединено мнение на БАИТ, БАСКОМ, ИКТ клъстер и Българската УЕБ асоциация за тръжната документация, предоставена за обществено обсъждане по проект по ОПАК "Развитие на административното обслужване по електронен път"