Секции
Новини

09-05-2017
News Item БАИТ е информационен партньор на Legal Edge, 18.05.2017 , София , Интерпред.
Legal Edge e първата за Югоизточна Европа международна конференция за иновации в правото.Събитието се организира от LegalTrek и е предназначена за практикуващи юристи, които се стремят да се свържат с международните лидери в областта и да привнесат правни иновации в рамките на своите правни фирми или юридически отдели.
03-05-2017
News Item БАИТ е инфо партньор на Клуб Investor.bg – Disruptive Technologies, 18.05 , София.
Tехнологичните тенденции, които създават нови пазари, Интелигентни приложения, VR, AR , Къде се намират българските компании спрямо тези тенденции? Това ще обсъдят водещи компании от различни сектори, които оперират и в България, и на външни пазари по време на второто технологично издание на Клуб Investor.bg – Disruptive Technologies, което ще се проведе на 18 май в Capital Fort.
27-04-2017
News Item БАИТ е партньор на Sharks in IT / Tech Summit , 30.05.2017, София Тех Парк.
Sharks in IT / Tech Summit се организира от b2b Media
12-04-2017
News Item Проектът „ТОП ИКТ Работодател” 2017 стартира!
„ТОП ИКТ Работодател” 2017 е съвместна инициатива на ICT Media и JobTiger със съдействието на БАИТ.
Още ...

null null

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 06 юни 2017г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 06.06.2017 г. (вторник) от 16:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок Б, ет.3, при следния дневен ред:

 

1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2016 г.

3.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.

4.      Приемане на бюджет за 2017 г.

5.      Промяна на членския внос.

6.      Промени в Устава на БАИТ:

6.1.    Увеличаване броя на членовете на Управителния съвет и промяна на изискванията за членове на Управителния съвет (чл.19, ал.1).

6.2.    Други промени в Устава.

7.     Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет на БАИТ. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Управителния съвет.

8.      Избор на нов Управителен съвет на БАИТ. Избор на нов председател на Управителния съвет на БАИТ.

9.      Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Контролния съвет  на БАИТ.

10.     Избор на нов Контролен съвет на БАИТ и председател на Контролния съвет.

11.     Разни.

 

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 ч. на същата дата. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на e-mail: bait@bait.bg