Секции
Вие сте тук: Начало Новини Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 30.07.2020 г.

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 30.07.2020 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 30.07.2020 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок А, ет. 2, Зала „Пловдив“, при следния дневен ред:

 

1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2019 г.

3.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

4.      Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2019г.

5.      Приемане на бюджет за 2020г.

6.      Разни /точка по която да бъдат изслушани изказвания, мнение и предложения, без възможност да бъдат гласувани предложения и взети решения/.

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 ч. на същата дата.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на

e-mail: bait@bait.bg 

 

С уважение,

 

          Огнян Траянов,

          Председател на УС на БАИТ

Вход


Забравена парола?