Секции
Вие сте тук: Начало Новини Високотехнологичният бизнес се противопоставя на промяна на данъчната и нормативна среда в България

Високотехнологичният бизнес се противопоставя на промяна на данъчната и нормативна среда в България

БАИТ, БАА, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Автомобилен клъстър с открито писмо до представители на изпълнителната, законодателната власт и лидери на водещи политически партии

Браншовите асоциации на високотехнологичния сектор – БАИТ, БАА, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Автомобилен клъстър изпратиха открито писмо до представители на изпълнителната, законодателната власт и лидери на водещи политически партии, в което изразяват категоричната си позиция срещу завърналата се в публичното пространство тема за промяна на данъчното облагане в България.

В становището се посочва, че е необходимо обединяването на усилията на всички ангажирани страни в подкрепа на установилата се дългосрочно предвидима и устойчива нормативна и данъчна среда у нас.

Компаниите подчертават, че финансовата и социална стабилност са възможни само при устойчива бизнес среда, осигуряваща основните икономически показатели: трудова заетост, размер на доходите, събираемост на данъци и социални осигуровки, стандарти и стабилност на платежния баланс чрез стимулиране на износа.

Данните показват, че тези индустрии се превръщат в структуроопределящи за българската икономика, благодарение на все по-голямото засилване на внедряването и работата с високи технологии. Доказателство за тенденциите са броят на заетите служители, които са над 5-6% от работната ръка в страната, както и високият темп на растеж на размера на заплатите и възнагражденията.

Днес високотехнологичните фирми у нас формират значителна част от БВП на страната - за 2015 г. този принос бе в размер на над 8% за аутсорсинг, разработка на софтуер, информационни технологии и 4% на автомобилната индустрия.

Продължителното присъствие на темата за увеличаване на данъците в България ще доведе до силен отлив на инвестиции, от което ще загубят всички и пряко потърпевши ще бъдат гражданите и домакинствата, се казва в становището. Допълнителен риск е други държави от Централна и Източна Европа да се наложат като по-атрактивни дестинации за инвестиции и бизнес.

В заключение, водещите компании от високотехнологичния сектор изразяват готовността си за дългосрочно партньорство с държавата за надграждането за установяване на благоприятна бизнес и данъчна среда. 

Прикачени
Вход


Забравена парола?