• bait@bait.bg
 • +359 2 946 1513
 • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Георги Василев
ул. Димитър Шишманов 25 /бивша ул. Екатерина Ненчева 3/ , кв. Витоша, Район Лозенец, 1700 София
0700 10 987; 02/80 66 565; 02/80 66 566;
office@atlascom.bg
 • продажбa на печатащи и мултифункционални устройства, производство на XEROX, HP, Brother и други, както и консумативи за тях;
 • продажба на документни скенери, производство на XEROX, HP, Brother и други производители;
 • продажба на широкоформатни пълноцветни скенери за формати от 24″ до 56″, производство на Colortrac и Contex;
 • продажба на презентационно оборудване – 3LCD™ и DLP™ мултимедийни проектори за бизнес, домашно кино и професионална употреба, преносими, ръчни и електрически прожекционни екрани, дисплеи, видео стени, контролери, устройства за дистрибуция и обработка на аудио/видео сигнали, аксесоари и др. на водещи производители като Optoma, Newline Interactive, Clevertouch, Panasonic, CHRISTIE, Vivitek, AVERS Screens, Avtek, Projecta, Chief и др;
 • продажба на цялостни интерактивни решения за бизнеса и образованието – интерактивни дъски и дисплеи от Optoma, Avtek, Newline Interactive, Clevertouch и др;
 • продажба на СТЕМ оборудване – виртуална реалност ClassVR, образователни роботи Fable, цифрови лаборатории Einstein и др.
 • продажба на персонални компютри и софтуер;
 • проектиране, инженеринг и консултации за мултимедийно оборудване на конферентни зали, сцени за театри и опери, корпоративни презентационни зали, класни стаи и учебни центрове, църкви, музеи, контролни ценрове и др.;
 • конфигуриране на решения, включващи широкоформатни скенери и плотери / принтери, работещи с различни материали, в това число и за външна реклама;
 • инженеринг, консултации и обучение на клиентите в областта на информационните технологии;
 • гаранционен и извънгаранционен сервиз на широкоформатни скенери Colortac и Contex, мултимедийни проектори Optoma, CASIO, Panasonic, CHRISTIE, Vivitek, прожекционни екрани Euroscreen, AVERS, Avtek, Projecta и интерактивни дъски Turning Technologies (eInstruction); Ajita International Technology Co. Ltd., дисплеи Newline Interactive, Clevertouch и др.
Георги Василев
ул. Димитър Шишманов 25 /бивша ул. Екатерина Ненчева 3/ , кв. Витоша, Район Лозенец, 1700 София
0700 10 987; 02/80 66 565; 02/80 66 566;
office@atlascom.bg
 • продажбa на печатащи и мултифункционални устройства, производство на XEROX, HP, Brother и други, както и консумативи за тях;
 • продажба на документни скенери, производство на XEROX, HP, Brother и други производители;
 • продажба на широкоформатни пълноцветни скенери за формати от 24″ до 56″, производство на Colortrac и Contex;
 • продажба на презентационно оборудване – 3LCD™ и DLP™ мултимедийни проектори за бизнес, домашно кино и професионална употреба, преносими, ръчни и електрически прожекционни екрани, дисплеи, видео стени, контролери, устройства за дистрибуция и обработка на аудио/видео сигнали, аксесоари и др. на водещи производители като Optoma, Newline Interactive, Clevertouch, Panasonic, CHRISTIE, Vivitek, AVERS Screens, Avtek, Projecta, Chief и др;
 • продажба на цялостни интерактивни решения за бизнеса и образованието – интерактивни дъски и дисплеи от Optoma, Avtek, Newline Interactive, Clevertouch и др;
 • продажба на СТЕМ оборудване – виртуална реалност ClassVR, образователни роботи Fable, цифрови лаборатории Einstein и др.
 • продажба на персонални компютри и софтуер;
 • проектиране, инженеринг и консултации за мултимедийно оборудване на конферентни зали, сцени за театри и опери, корпоративни презентационни зали, класни стаи и учебни центрове, църкви, музеи, контролни ценрове и др.;
 • конфигуриране на решения, включващи широкоформатни скенери и плотери / принтери, работещи с различни материали, в това число и за външна реклама;
 • инженеринг, консултации и обучение на клиентите в областта на информационните технологии;
 • гаранционен и извънгаранционен сервиз на широкоформатни скенери Colortac и Contex, мултимедийни проектори Optoma, CASIO, Panasonic, CHRISTIE, Vivitek, прожекционни екрани Euroscreen, AVERS, Avtek, Projecta и интерактивни дъски Turning Technologies (eInstruction); Ajita International Technology Co. Ltd., дисплеи Newline Interactive, Clevertouch и др.
Христо Дурчев
София, бул. Братя Бъкстон 68
02 850 0430
mail@balkantel.net

„Балкантел“ ООД се е налoжила като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, производство, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка на Комуникационни, Навигационни, ИТ и разузнавателни системи. Продуктите ни включват:
• Специализирани “mission-critical” системи за комуникация приложена в отбраната, авиацията и ЖП сектори
• Система за мониторинг на критични устройства, мрежи и инфраструктура
• Системи за управление на въздушното движение и навигация на въздухоплавателни средства, с приложения в гражданската и военната авиация
• Жп системи за сигнализация
• Системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военновъздушните сили, гражданската авиация, енергетика
Активно насърчаваме развитието на ИТ индустрията чрез нашата социална политика, подпомагане на учебни заведения, курсове за обучение, изграждане на лаборатории и участие в образователни инициативи

Христо Дурчев
София, бул. Братя Бъкстон 68
02 850 0430
mail@balkantel.net

„Балкантел“ ООД се е налoжила като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, производство, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка на Комуникационни, Навигационни, ИТ и разузнавателни системи. Продуктите ни включват:
• Специализирани “mission-critical” системи за комуникация приложена в отбраната, авиацията и ЖП сектори
• Система за мониторинг на критични устройства, мрежи и инфраструктура
• Системи за управление на въздушното движение и навигация на въздухоплавателни средства, с приложения в гражданската и военната авиация
• Жп системи за сигнализация
• Системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военновъздушните сили, гражданската авиация, енергетика
Активно насърчаваме развитието на ИТ индустрията чрез нашата социална политика, подпомагане на учебни заведения, курсове за обучение, изграждане на лаборатории и участие в образователни инициативи

Павел Бояджиев
ул.Гурко 5, ет.3 1000 София
02/955 6350
service@bbf.bg
Павел Бояджиев
ул.Гурко 5, ет.3 1000 София
02/955 6350
service@bbf.bg
Иван Доброволов
ул. Пиротска № 5, ет.3, офис № 9, София
0899/884454
office@bgassist.com

Фирма БГАсист ООД работи в сферата на търговията с Хардуерни и софтуерни продукти, както и услуги, специализирани за хора със зрителни увреждания. Тя е свързващо звено между хората с нарушено зрение и непрекъснато развиващите се информационни технологии и технически помощни средства. Основна специфика в дейността на фирмата е пренасянето на българския пазар на високотехнологични решения в областта на достъпните технологии и съобразяването им с изискванията на българския потребител – български език, регионални специфики, нормативна среда. Служителите на фирмата, които са хора със зрителни увреждания познават в дълбочина Стандартите за уеб-достъпност за хора с нарушено зрение и са търсени консултанти в областта.
БГАсист е официален представител за България на световните лидери в производството на специализирани хардуерни и софтуерни продукти и помощни средства за хора със зрителни увреждания – Freedom Scientific, ViewPlus, IndexBraille и други.
Сред клиентите ни са Летище София, Министерство на образованието и науката, Столична община и много други.

Иван Доброволов
ул. Пиротска № 5, ет.3, офис № 9, София
0899/884454
office@bgassist.com

Фирма БГАсист ООД работи в сферата на търговията с Хардуерни и софтуерни продукти, както и услуги, специализирани за хора със зрителни увреждания. Тя е свързващо звено между хората с нарушено зрение и непрекъснато развиващите се информационни технологии и технически помощни средства. Основна специфика в дейността на фирмата е пренасянето на българския пазар на високотехнологични решения в областта на достъпните технологии и съобразяването им с изискванията на българския потребител – български език, регионални специфики, нормативна среда. Служителите на фирмата, които са хора със зрителни увреждания познават в дълбочина Стандартите за уеб-достъпност за хора с нарушено зрение и са търсени консултанти в областта.
БГАсист е официален представител за България на световните лидери в производството на специализирани хардуерни и софтуерни продукти и помощни средства за хора със зрителни увреждания – Freedom Scientific, ViewPlus, IndexBraille и други.
Сред клиентите ни са Летище София, Министерство на образованието и науката, Столична община и много други.

Теодора Тодорова
ул. „Николай Хайтов“ 6, вх.Б, ет.1, 1113 София
+359894642360
info@btalks.com

bTalks Agile (www.btalks.com) съдейства на компании, екипи и отделни служители да подобрят процесите и работната си среда чрез Agile coaching, обучения и консултантски услуги. bTalks Agile е основана от Теодора Тодорова, Agile инструктор и консултант, и Невена Младенова, партньор „Бизнес развитие“. Те имат над 13-годишен опит в сферите на информационните технологии и управлението на проекти и са работили в компании като Microsoft, Melon и други. bTalks Agile предлага също индивидуално изготвени обучения и консултации, съобразени с бизнес нуждите на организацията. Постигнатите резултати са признати както от ръководствата на компаниите, така и от бенефициентите на предоставените услуги. Сред фирмите, които се доверяват на bTalks Agile, са Flat Rock Technology, Melon, Mnemonica, C-Wise, Devision и TechnoFarm.

Теодора Тодорова
ул. „Николай Хайтов“ 6, вх.Б, ет.1, 1113 София
+359894642360
info@btalks.com

bTalks Agile (www.btalks.com) съдейства на компании, екипи и отделни служители да подобрят процесите и работната си среда чрез Agile coaching, обучения и консултантски услуги. bTalks Agile е основана от Теодора Тодорова, Agile инструктор и консултант, и Невена Младенова, партньор „Бизнес развитие“. Те имат над 13-годишен опит в сферите на информационните технологии и управлението на проекти и са работили в компании като Microsoft, Melon и други. bTalks Agile предлага също индивидуално изготвени обучения и консултации, съобразени с бизнес нуждите на организацията. Постигнатите резултати са признати както от ръководствата на компаниите, така и от бенефициентите на предоставените услуги. Сред фирмите, които се доверяват на bTalks Agile, са Flat Rock Technology, Melon, Mnemonica, C-Wise, Devision и TechnoFarm.

Коста Йорданов
бул. Александър Малинов 51, секция А, ет. 3, София 1712
02 4604200
contact@bianor.com

“Бианор Холдинг” АД води началото си от създадената през 1998 г. ИТ фирма Арексус. През 2006 година, Бианор става първата българска софтуерна компания провела успешно първично публично предлагане на Българска Фондова Борса (БФБ: BNR).

“Бианор Холдинг” АД обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи специфични ИТ услуги. Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за водещи корпорации и стартиращи бизнеси в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е разнообразно, като обхваща компании от отбранителната, телекомуникационната, технологичната, медийната, финансовата индустрия, и обществения сектор.

Групата се фокусира върху изграждането и разширението на екосистема от технологични компании, които работят в синергия. Целта е създаването на условия за сигурни инвестиции в ИТ бизнес основан на сериозен опит, внимателен подбор и разнообразен клиентски профил.

Групата на “Бианор Холдинг” АД се състои от:

Бианор Сървисиз, която проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. Компанията специализира в създаването на технологични решения за пренос и обработка на данни, видео стрийминг, криптиране/декриптиране на видео сигнал. Бианор Сървисиз работи и по редица проекти на НАТО и ЕС свързани с отбранителната индустрия.

АйТиДо специализира в разработката на уеб и мобилни софтуерни продукти за клиенти и в дигитализацията и автоматизирането на бизнес процеси. Компанията има голям брой дългосрочни клиенти от Германия, Финландия, Швеция, Норвегия, САЩ, Великобритания, Швейцария и Холандия, сред които Bosch, Nokia, Aurubis, Epson, Nexmo, ICT Group, Giraffe360, Arealize.

Дейтабрийт се занимава с анализ на данни и изкуствен интелект, като помага на бизнес клиентите си да взимат по-добри и информирани решения. Основни клиенти на дружеството са големи американски компании от сектора на онлайн търговията, които имат за цел да увеличат своите продажби чрез оптимизиране на бизнес процеси, анализ на поведението на потребителите и изготвяне на персонализирани предложения.

GotoAdmins специализира в областта на DevOps и дигиталната трансформация. Компанията разработва и управлява персонализирани инфраструктурни решения за стартъпи и малки и средни предприятия. Компанията е активен партньор на световни лидери в областта на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея услуги, като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Digital Ocean.

 

Коста Йорданов
бул. Александър Малинов 51, секция А, ет. 3, София 1712
02 4604200
contact@bianor.com

“Бианор Холдинг” АД води началото си от създадената през 1998 г. ИТ фирма Арексус. През 2006 година, Бианор става първата българска софтуерна компания провела успешно първично публично предлагане на Българска Фондова Борса (БФБ: BNR).

“Бианор Холдинг” АД обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи специфични ИТ услуги. Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за водещи корпорации и стартиращи бизнеси в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е разнообразно, като обхваща компании от отбранителната, телекомуникационната, технологичната, медийната, финансовата индустрия, и обществения сектор.

Групата се фокусира върху изграждането и разширението на екосистема от технологични компании, които работят в синергия. Целта е създаването на условия за сигурни инвестиции в ИТ бизнес основан на сериозен опит, внимателен подбор и разнообразен клиентски профил.

Групата на “Бианор Холдинг” АД се състои от:

Бианор Сървисиз, която проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. Компанията специализира в създаването на технологични решения за пренос и обработка на данни, видео стрийминг, криптиране/декриптиране на видео сигнал. Бианор Сървисиз работи и по редица проекти на НАТО и ЕС свързани с отбранителната индустрия.

АйТиДо специализира в разработката на уеб и мобилни софтуерни продукти за клиенти и в дигитализацията и автоматизирането на бизнес процеси. Компанията има голям брой дългосрочни клиенти от Германия, Финландия, Швеция, Норвегия, САЩ, Великобритания, Швейцария и Холандия, сред които Bosch, Nokia, Aurubis, Epson, Nexmo, ICT Group, Giraffe360, Arealize.

Дейтабрийт се занимава с анализ на данни и изкуствен интелект, като помага на бизнес клиентите си да взимат по-добри и информирани решения. Основни клиенти на дружеството са големи американски компании от сектора на онлайн търговията, които имат за цел да увеличат своите продажби чрез оптимизиране на бизнес процеси, анализ на поведението на потребителите и изготвяне на персонализирани предложения.

GotoAdmins специализира в областта на DevOps и дигиталната трансформация. Компанията разработва и управлява персонализирани инфраструктурни решения за стартъпи и малки и средни предприятия. Компанията е активен партньор на световни лидери в областта на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея услуги, като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Digital Ocean.

 

Теодор Захов, Пламен Топалов
бул. Г.М.Димитров 36, София 1797
+359 2 4890504 +359 2 4890505
info@bioteam.com
Теодор Захов, Пламен Топалов
бул. Г.М.Димитров 36, София 1797
+359 2 4890504 +359 2 4890505
info@bioteam.com
Георги Гичев
Зона Б 5, бл.8, вх.А, ет.12, оф.64,63,62 София
9284814 9298354
brainware@intech.bg
Георги Гичев
Зона Б 5, бл.8, вх.А, ет.12, оф.64,63,62 София
9284814 9298354
brainware@intech.bg
Снежана Хинова
ул. Самуил 7 5000 В.Търново
062/623633
vali@vali.bg
Снежана Хинова
ул. Самуил 7 5000 В.Търново
062/623633
vali@vali.bg
Диана Стефанова
бул. Г.М Димитров 16А, ет.8, 1797 София
02/804 11 11
jobs-bg@vmware.com
Диана Стефанова
бул. Г.М Димитров 16А, ет.8, 1797 София
02/804 11 11
jobs-bg@vmware.com