• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Джордж Байрън Пизланд
ул. „Акад. Методи Попов“ 24 А, 1113 София
02/9500640
info.bulgaria@intertek.com

TOTAL QUALITY. ASSURED.

Intertek е водеща организация в областта на Тоталното осигуряване на качеството във всички сектори. Чрез мрежата си от над 1000 лаборатории и офиси и 44 000 служители в повече от 100 държави, предоставяме иновативни и ненадминати решения в областта на осигуряване на качеството, тестване, инспекции и сертификация за операциите и доставната верига на техните клиенти. Intertek предоставя експертизата си в областта на Тоталното осигуряване на качеството последователно, прецизно, навреме и с отношение, за да осигури възможност на клиентите да се развиват в съответствие с изискванията.

Джордж Байрън Пизланд
ул. „Акад. Методи Попов“ 24 А, 1113 София
02/9500640
info.bulgaria@intertek.com

TOTAL QUALITY. ASSURED.

Intertek е водеща организация в областта на Тоталното осигуряване на качеството във всички сектори. Чрез мрежата си от над 1000 лаборатории и офиси и 44 000 служители в повече от 100 държави, предоставяме иновативни и ненадминати решения в областта на осигуряване на качеството, тестване, инспекции и сертификация за операциите и доставната верига на техните клиенти. Intertek предоставя експертизата си в областта на Тоталното осигуряване на качеството последователно, прецизно, навреме и с отношение, за да осигури възможност на клиентите да се развиват в съответствие с изискванията.

Джейсън Кинг
жк Младост, Бизнес Парк София, сграда 6, София 1766
+35989123
pr@yettel.bg
Джейсън Кинг
жк Младост, Бизнес Парк София, сграда 6, София 1766
+35989123
pr@yettel.bg
Милчо Боров
бул. Никола Петков 81, 1619 София
9604600
office@cantek.bg
Милчо Боров
бул. Никола Петков 81, 1619 София
9604600
office@cantek.bg
Калин Киров
София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 272Б, магазин 3
+359 88 872 6493
office@keisiem.com
Калин Киров
София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 272Б, магазин 3
+359 88 872 6493
office@keisiem.com
Артин Нигохосян
ул. Г.Бенковски 21, ет.1 1000 София
(02) 980 24 32; 986 12 34; 986 12 32 (02) 981 72 26; 986 77 22
cfinance@cfinance.bg

Разработка, доставка, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Бизнес Навигатор е съвременна професионална интегрирана компютърна система за фирмено управление под Windows, разработена по европейските стандарти. Обхваща цялостната дейност по обработка и отчитане на ежедневните операции в съвременните фирми и организации, документооборота, счетоводната информация, обслужването на клиентите, отчитането на резултатите и анализа на дейността посредством гъвкава система за генериране и оформяне на отчети.
Функционални възможности:
Пълна счетоводна система.
• Търговия, търговски центрове, складово стопанство.
• Производство, калкулация на себестойност, рецептурници.
• Бюджетиране, планиране.
• Управление на финансите.
• Касови и банкови операции.
• Импорт-експорт на данни.
• Валута и валутни разлики.
• Дълготрайни активи, амортизации, данъчен амортизационен план.
• Следене на разплащанията.
• Автоматично отчитане на ДДС + дискета.
• Дизайнер на входни филтри.
• Генератор на отчети.
• Вградени дизайнери на документи и отчети.
• Услуги, туризъм.
• Английски, немски, френски, италиански и руски език.
• Управление на човешки ресурси, работни заплати.
БИЗНЕС НАВИГАТОР е гъвкава интегрирана система, която лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност и с различна големина и обем на информацията.

Артин Нигохосян
ул. Г.Бенковски 21, ет.1 1000 София
(02) 980 24 32; 986 12 34; 986 12 32 (02) 981 72 26; 986 77 22
cfinance@cfinance.bg

Разработка, доставка, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.
Бизнес Навигатор е съвременна професионална интегрирана компютърна система за фирмено управление под Windows, разработена по европейските стандарти. Обхваща цялостната дейност по обработка и отчитане на ежедневните операции в съвременните фирми и организации, документооборота, счетоводната информация, обслужването на клиентите, отчитането на резултатите и анализа на дейността посредством гъвкава система за генериране и оформяне на отчети.
Функционални възможности:
Пълна счетоводна система.
• Търговия, търговски центрове, складово стопанство.
• Производство, калкулация на себестойност, рецептурници.
• Бюджетиране, планиране.
• Управление на финансите.
• Касови и банкови операции.
• Импорт-експорт на данни.
• Валута и валутни разлики.
• Дълготрайни активи, амортизации, данъчен амортизационен план.
• Следене на разплащанията.
• Автоматично отчитане на ДДС + дискета.
• Дизайнер на входни филтри.
• Генератор на отчети.
• Вградени дизайнери на документи и отчети.
• Услуги, туризъм.
• Английски, немски, френски, италиански и руски език.
• Управление на човешки ресурси, работни заплати.
БИЗНЕС НАВИГАТОР е гъвкава интегрирана система, която лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност и с различна големина и обем на информацията.

Виктор Петров
Бул. Цариградско шосе 115А, бизнес сграда DATECS, етаж 5, София 1784
02/9714714
trade@comitex.net

КОМИТЕКС ООД е българска технологична компания, която предоставя решения за персонална идентификация и електронна сигурност. Компанията доставя персонализиращи картови системи за издаване на всички видове пластмасови карти и лични документи, картови устройства, скенери за лични документи, биометрични устройства и специализиран софтуер, като осигурява собствен гаранционен и следгаранционен сервиз.
Екипът на КОМИТЕКС успешно е реализирал множество проекти за държавния, финансовия и корпоративния сектор. Фирмата разполага със собствен небанков персонализиращ и мейлинг център, където се изпълняват картови проекти по дизайн, издаване и персонализиране, заедно с услуги по машинно пликоване, информационно и абонаментно обслужване, логистика и спедиция.
КОМИТЕКС е представител на Entrust Datacard, Evolis, Matica Technologies, ACS, Regula, Desko, FingerTec, FutureCard, Oberthur, Crossmatch, Futronic, Uniform, Charismathics, Feitian, GIGA-TMS, Lucky Technology, CardKeep.

Виктор Петров
Бул. Цариградско шосе 115А, бизнес сграда DATECS, етаж 5, София 1784
02/9714714
trade@comitex.net

КОМИТЕКС ООД е българска технологична компания, която предоставя решения за персонална идентификация и електронна сигурност. Компанията доставя персонализиращи картови системи за издаване на всички видове пластмасови карти и лични документи, картови устройства, скенери за лични документи, биометрични устройства и специализиран софтуер, като осигурява собствен гаранционен и следгаранционен сервиз.
Екипът на КОМИТЕКС успешно е реализирал множество проекти за държавния, финансовия и корпоративния сектор. Фирмата разполага със собствен небанков персонализиращ и мейлинг център, където се изпълняват картови проекти по дизайн, издаване и персонализиране, заедно с услуги по машинно пликоване, информационно и абонаментно обслужване, логистика и спедиция.
КОМИТЕКС е представител на Entrust Datacard, Evolis, Matica Technologies, ACS, Regula, Desko, FingerTec, FutureCard, Oberthur, Crossmatch, Futronic, Uniform, Charismathics, Feitian, GIGA-TMS, Lucky Technology, CardKeep.

Владимир Чалков
ул. Шар Планина 33, ет.3, 1303 София
02/4605006
office@crossroad.bg
Владимир Чалков
ул. Шар Планина 33, ет.3, 1303 София
02/4605006
office@crossroad.bg
Йосиф Леви
бул.“Цар Борис III“ № 116, ет.2, София 1216
+359 2 8185750
l-class@techno-class.com
Йосиф Леви
бул.“Цар Борис III“ № 116, ет.2, София 1216
+359 2 8185750
l-class@techno-class.com
Манол Илиев
жк. Младост 1, бл. 54А, вх. А, партер 1784 София
+359 2 9 691 691
marketing@lirex.bg

LIREX BG е водеща българска ИТ компания, една от най-експертните организации на европейския пазар в областта на информационните и комуникационни технологии. С над 30 години опит във високотехнологичната индустрия, LIREX е водеща в реализацията на цялостни решения и професионални услуги за организации от много сфери на икономиката, както в корпоративния, така и в публичния сектор.  LIREX BG покрива широк спектър от потребностите на организациите от технологии, ИТ експертиза и ИТ ресурси в следните ключови области: ИТ среда, информационна сигурност, физическа сигурност и дигитализация на процеси. Реализира цялостни решения и  професионални услуги за организации от различни сфери на икономиката. Разработва и имплементира различни системи като голяма част от тях са персонализирани.

Манол Илиев
жк. Младост 1, бл. 54А, вх. А, партер 1784 София
+359 2 9 691 691
marketing@lirex.bg

LIREX BG е водеща българска ИТ компания, една от най-експертните организации на европейския пазар в областта на информационните и комуникационни технологии. С над 30 години опит във високотехнологичната индустрия, LIREX е водеща в реализацията на цялостни решения и професионални услуги за организации от много сфери на икономиката, както в корпоративния, така и в публичния сектор.  LIREX BG покрива широк спектър от потребностите на организациите от технологии, ИТ експертиза и ИТ ресурси в следните ключови области: ИТ среда, информационна сигурност, физическа сигурност и дигитализация на процеси. Реализира цялостни решения и  професионални услуги за организации от различни сфери на икономиката. Разработва и имплементира различни системи като голяма част от тях са персонализирани.

Веселин Малезанов
София, ул. Никола Габровски 108
02/491 80 40
management@lukanet.com

Луканет ООД е софтуерна компания, разработваща информационни платформи за
управление на бизнеса. Водещ продукт на компанията е Barsy – комплексна система от
софтуер, оборудване и услуги за организация и управление на бизнеса. Разработваме
върху операционна система Linux, използваме Internet като основна инфраструктура.
Клиентите ни получават постоянен 24/7 достъп до своята бизнес информация и
управляват дейността си в реално време. Система Barsy организира ежедневните
работни процеси – продажби, поръчки, склад, документи, клиенти, доставчици и др. С
Barsy се обслужват широк спектър бизнеси – заведения, магазини, онлайн магазини,
вериги търговски обекти, търговски офиси и др. Освен класическите функционалности
на складово-търговския софтуер, Barsy съчетава множество частни разработки, от
скоро вече е и платформа за е-магазин. Стремим се всяка наша разработка и
е-магазин да отговаря максимално точно на бизнес модела и изискванията на клиента.
Клиентите ни са позиционирани в България и Румъния. Основен интерес
представлява европейският пазар.

Веселин Малезанов
София, ул. Никола Габровски 108
02/491 80 40
management@lukanet.com

Луканет ООД е софтуерна компания, разработваща информационни платформи за
управление на бизнеса. Водещ продукт на компанията е Barsy – комплексна система от
софтуер, оборудване и услуги за организация и управление на бизнеса. Разработваме
върху операционна система Linux, използваме Internet като основна инфраструктура.
Клиентите ни получават постоянен 24/7 достъп до своята бизнес информация и
управляват дейността си в реално време. Система Barsy организира ежедневните
работни процеси – продажби, поръчки, склад, документи, клиенти, доставчици и др. С
Barsy се обслужват широк спектър бизнеси – заведения, магазини, онлайн магазини,
вериги търговски обекти, търговски офиси и др. Освен класическите функционалности
на складово-търговския софтуер, Barsy съчетава множество частни разработки, от
скоро вече е и платформа за е-магазин. Стремим се всяка наша разработка и
е-магазин да отговаря максимално точно на бизнес модела и изискванията на клиента.
Клиентите ни са позиционирани в България и Румъния. Основен интерес
представлява европейският пазар.