• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Симеон Ангелов
ж.к.Яворов бл. 73, София
8079234
simeon@omnitel.bg
Симеон Ангелов
ж.к.Яворов бл. 73, София
8079234
simeon@omnitel.bg
Ивайло Енев
гр. София 1606 бул. „Пенчо Славейков” No. 18, вх. В, ет. 5, ап. 33
(+359) 888-860-820
info@ondo.io

„Ондо Солюшънс“ ООД е българска компания, основана през 2020 г., предоставяща ИТ услуги и решения в земеделието. Компанията разработва продукта Ondo – високотехнологична система за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури. Използването на Ondo осигурява на земеделските производители устойчив растеж с оптимални ресурси, води до автоматизация на процесите и прецизиране на производството, увеличавайки добивите и маржа на печалбата. Продуктът е подходящ за внедряване в оранжерии, лозя, овощни градини, царевица, зеленчукови, полски и маслодайни култури, като разполага с решения за малки, средни и големи производители. Ondo е единственото напълно българско, цялостно иновативно решение за автоматизация в земеделието, състоящо се от хардуерно устройство, което се инсталира в стопанството с интегриран специализиран софтуер.

Ивайло Енев
гр. София 1606 бул. „Пенчо Славейков” No. 18, вх. В, ет. 5, ап. 33
(+359) 888-860-820
info@ondo.io

„Ондо Солюшънс“ ООД е българска компания, основана през 2020 г., предоставяща ИТ услуги и решения в земеделието. Компанията разработва продукта Ondo – високотехнологична система за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури. Използването на Ondo осигурява на земеделските производители устойчив растеж с оптимални ресурси, води до автоматизация на процесите и прецизиране на производството, увеличавайки добивите и маржа на печалбата. Продуктът е подходящ за внедряване в оранжерии, лозя, овощни градини, царевица, зеленчукови, полски и маслодайни култури, като разполага с решения за малки, средни и големи производители. Ondo е единственото напълно българско, цялостно иновативно решение за автоматизация в земеделието, състоящо се от хардуерно устройство, което се инсталира в стопанството с интегриран специализиран софтуер.

Владимир Владимиров
бул. Цар Борис III 7a, ет.6, офис 8, 1612 София
9516722
kag@optim-al.com
Владимир Владимиров
бул. Цар Борис III 7a, ет.6, офис 8, 1612 София
9516722
kag@optim-al.com
Николай Аврамов
бул. Никола Габровски 79,Бизнес център „Туинс център“, 1700София
9604200
office@paraflow.bg
Николай Аврамов
бул. Никола Габровски 79,Бизнес център „Туинс център“, 1700София
9604200
office@paraflow.bg
Иван Божинов
ул. Боян Дамянов 9, 1784 София
02/8144141 02/9434696
main@polycomp.bg

Поликомп е лидер на пазара на информационни и комуникационни технологии в България. Основни принципи в нашата работа са: предлагане на иновативни продукти и услуги на утвърдени световни производители; създаване на дългосрочни бизнес отношения с нашите клиенти; непрекъснато инвестиране в усъвършенстването на нашите професионални знания и умения.
Наша мисия е да предоставяме на нашите клиенти цялостни решения като заедно развиваме пазара на ИKT продукти и услуги в България.
Поликомп започва дейността си през 1999 година като българска, частна, дистрибуторска компания за доставка на едро на висококачествено ИКТ оборудване и софтуер. Днес Поликомп е най-големият ИКТ дистрибутор в България и най-голяма компания в ИКТ сектора с изградени стабилни партньорства с надеждни и утвърдени в цял свят производители на хардуерни и софтуерни продукти.

Иван Божинов
ул. Боян Дамянов 9, 1784 София
02/8144141 02/9434696
main@polycomp.bg

Поликомп е лидер на пазара на информационни и комуникационни технологии в България. Основни принципи в нашата работа са: предлагане на иновативни продукти и услуги на утвърдени световни производители; създаване на дългосрочни бизнес отношения с нашите клиенти; непрекъснато инвестиране в усъвършенстването на нашите професионални знания и умения.
Наша мисия е да предоставяме на нашите клиенти цялостни решения като заедно развиваме пазара на ИKT продукти и услуги в България.
Поликомп започва дейността си през 1999 година като българска, частна, дистрибуторска компания за доставка на едро на висококачествено ИКТ оборудване и софтуер. Днес Поликомп е най-големият ИКТ дистрибутор в България и най-голяма компания в ИКТ сектора с изградени стабилни партньорства с надеждни и утвърдени в цял свят производители на хардуерни и софтуерни продукти.

ПАУЛИН КОЛЕВ
Бул. България 110, вх.В, ет.6, София 1618
02/988 37 23
j.simeonova@printecgroup.com
ПАУЛИН КОЛЕВ
Бул. България 110, вх.В, ет.6, София 1618
02/988 37 23
j.simeonova@printecgroup.com
Йордан Кисьов
бул. Самоковско шосе 2L, Tърговски център „БОИЛА“, 1138 София
02/9175 423
office@risk.bg

Нашата страст за обновление е тясно свързана с визията и мисията ни.

Обновленията са съществена част от изпълнение на нашата мисия да работим с клиентите като ги водим към по по-бърза, по-добра и устойчива във времето трансформация.
Умението да обновяваш е ключово за увеличаване на свободата на нашите клиенти. То им дава нови и уникални възможности да определят техния индивидуален път на развитие.
Иновативните технологии и проекти правят РИСК Електроник успешен бизнес партньор.

РИСК Електроник поддържа партньорства, които допринасят за успеха на клиентите ни.

Тясното сътрудничество е основен елемент във фирмената философия и култура на фирмата:

Ние поддържаме нашите клиенти в стремежа им да извличат максимални резултати от промените, като не само внедряваме решенията, но и работим тясно с тях от идеята до реализацията.

Йордан Кисьов
бул. Самоковско шосе 2L, Tърговски център „БОИЛА“, 1138 София
02/9175 423
office@risk.bg

Нашата страст за обновление е тясно свързана с визията и мисията ни.

Обновленията са съществена част от изпълнение на нашата мисия да работим с клиентите като ги водим към по по-бърза, по-добра и устойчива във времето трансформация.
Умението да обновяваш е ключово за увеличаване на свободата на нашите клиенти. То им дава нови и уникални възможности да определят техния индивидуален път на развитие.
Иновативните технологии и проекти правят РИСК Електроник успешен бизнес партньор.

РИСК Електроник поддържа партньорства, които допринасят за успеха на клиентите ни.

Тясното сътрудничество е основен елемент във фирмената философия и култура на фирмата:

Ние поддържаме нашите клиенти в стремежа им да извличат максимални резултати от промените, като не само внедряваме решенията, но и работим тясно с тях от идеята до реализацията.

Димитър Селенски
Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, Търговски център ДЕКОМ, ет.3, офис 2 и 12
032 390 220; 0894441296
sales@selmatic.com

Селматик ЕООД (SelMaticТМ) е българска софтуерна и консултантска компания, специализирана в: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни системи за управление на бизнеса от клас ERP. Предоставяне на консултантски услуги по оптимизация и реинженеринг на бизнес процеси. Посредством иновативната ERP платформа SelMatic ERP изграждаме индивидуални проекти спрямо изискванията и спецификите в бизнес модела на всеки отделен клиент. Специализация: комплексно управление на стоковите и парични потоци в търговски вериги за продажби на дребно (retail), компании с предмет на дейност: внос и/или производство; търговия на едро; дистрибуция, включително чрез търговски представители или мобилна търговия; директни продажби на дребно. Опит с проектиране, внедряване и поддръжка на POS решения за телекомуникационни компании. Оперираме на българския пазар и на Балканите.

Димитър Селенски
Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, Търговски център ДЕКОМ, ет.3, офис 2 и 12
032 390 220; 0894441296
sales@selmatic.com

Селматик ЕООД (SelMaticТМ) е българска софтуерна и консултантска компания, специализирана в: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни системи за управление на бизнеса от клас ERP. Предоставяне на консултантски услуги по оптимизация и реинженеринг на бизнес процеси. Посредством иновативната ERP платформа SelMatic ERP изграждаме индивидуални проекти спрямо изискванията и спецификите в бизнес модела на всеки отделен клиент. Специализация: комплексно управление на стоковите и парични потоци в търговски вериги за продажби на дребно (retail), компании с предмет на дейност: внос и/или производство; търговия на едро; дистрибуция, включително чрез търговски представители или мобилна търговия; директни продажби на дребно. Опит с проектиране, внедряване и поддръжка на POS решения за телекомуникационни компании. Оперираме на българския пазар и на Балканите.

Веселин Тодоров
бул. Владимир Вазов 9, София 1510
029030000
vtodorov@ciela.com
Веселин Тодоров
бул. Владимир Вазов 9, София 1510
029030000
vtodorov@ciela.com
Елена Крумова
София: бул. Цветан Лазаров 105А
+359 2 902 28 80
e.elenkova@syscom.bg

“Сиском Инженеринг“ АД е българска компания с дългогодишен опит в сферата на системната интеграция, телекомуникациите и внедряването на интелигентни инфраструктурни решения за градска среда. През последните 10 години реализирахме успешно разнообразни проекти в цялата страна. Благодарение на екипа си от доказани специалисти, придобитите знания и принципи при използването на продукти на водещи световни производители, осигуряваме постоянен успех и конкурентоспособност на нашите клиенти.

Елена Крумова
София: бул. Цветан Лазаров 105А
+359 2 902 28 80
e.elenkova@syscom.bg

“Сиском Инженеринг“ АД е българска компания с дългогодишен опит в сферата на системната интеграция, телекомуникациите и внедряването на интелигентни инфраструктурни решения за градска среда. През последните 10 години реализирахме успешно разнообразни проекти в цялата страна. Благодарение на екипа си от доказани специалисти, придобитите знания и принципи при използването на продукти на водещи световни производители, осигуряваме постоянен успех и конкурентоспособност на нашите клиенти.