• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Свържете се с нас на:

Телефони:

+359 2 946 1513

+359 2 946 1551

Адрес:

Бул. "Драган Цанков" No.36 Интерпред, офис 339Б София 1040

Имейл:

bait@bait.bg

Весела Калъчева

Изпълнителен Директор

Цветана Бунова

Ръководител на Офис за технологичен трансфер

Таня Цолова

Експертен специалист в Офис за технологичен трансфер