• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • 36, Dragan Tsankov Bul., Interpred WTC Sofia, Office B339 ,Sofia 1040 ,Bulgaria
Search here...

News

На 30.06.2011 г. се проведе редовното отчетно-изборно събрание на БАИТ

Избрани бяха нови Управителен и Контролен съвети

На 30.06.2011 г. в Международния изложбен център в София се проведе редовното отчетно-изборно събрание на БАИТ.  В началото бяха представени четирите нови членове на асоциацията – ПРИНТ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ООД, ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС ЕАД, ТЕЛЕЛИНК ЕАД и БИОТИМ СОФТУЕР ООД. Представители на компаниите направиха кратки презентации пред присъстващите и отговориха на техните въпроси.

Общото събрание продължи с изслушване на отчета на УС за работата му през мандата юли 2009 – юни 2011. Отчетът беше представен в две части от Теодор Захов –  извършеното от последното Общо събрание, проведено през януари 2011 г., до сега и резюме на работата от началото на мандата. Теодор Захов акцентира върху постигнатото през мандата, а именно:  възстановяване на имиджа и доверието в  БАИТ чрез оздравителни мерки и промени в организацията; финансово оздравяване; промени в организационните форми на работа и въвеждане на експертното начало чрез инициативите; трансформиране  на БАИТ ЕКСПО в BAIT WEEK и успешното провеждане на BAIT WEEK 2; достигане до реален диалог и съвместна работа с държавната администрация; установяване на трайни и взаимно полезни отношения и взаимодействие с другите ИКТ организации; разширяване на международните контакти. Той подчерта, че положителните процеси следва да продължат и през новия мандат на УС, което ще помогне да се  припознае  ИКТ от държавата като приоритет сектор.

Общото събрание избра Управителен и Контролен съвети. Новият Управителен  съвет ще се състои от 9 члена и в състава му влизат Теодор Захов – Биотим Софтуер ООД, Стоян БоевИнтерконсулт България ООД, Веселин Тодоров – Сиела Норма AД, Петър Стефанов – Фрекълз ЕOOД , Петър Иванов – Солитрон ООД, Златко Златков – Комел Софт Мултимедия ЕООД, Лили Радева – АКТ Софт AД,  Елена Маринова – Мусала Софт ООД и Веселин Янков – Изпълнителен директор на БАИТ. За негов председател единодушно беше преизбран Теодор Захов.

В състава на новия 7 членен Контролен съвет влизат Николай Илиев – Датекс ООД, Николай Шумаков – Елтрейд 93 EООД, Пламен Чирипов – Аксиор ООД, Васил Христович – АПИС ЕООД, Огнян Траянов – ТехноЛогика ЕООД, Милчо Боров – Кантек и Йордан Йорданов – Контракс ЕАД. За негов председател беше избран Милчо Боров.

Общото събрание реши да има три комисии към Управителния съвет – Законодателна дейност, Пазарна конкуренция и Международно сътрудничество, европейски проекти и програми.

More BAIT News