• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Галя Манчева
София, Младост 2
0888577027
mancheva@ai-advy.com
Ai advy помага на МСП да бъдат в съответствие с регламента на ЕС относно изкуствения интелект (EU AI act), за да:
  • намалят финансовите си тежести
  • да бъдат защитени от санкции
  • управляват и намаляват риска
  • разширят бизнеса си с помощта на високорискови приложения
Ai -advy предоставя 2 типа услуги:
1) прави оценка на готовността и потенциала на компаниите да внедряват AI под формата на високорискови системи;
2) осигурява регулаторно съответствие на компаниите във връзка с Регламента на ЕС за изкуствен интелект (EU Ai act).
Работим с компании от ЕС или имащи за клиенти компании от ЕС.
Повече за нашите услуги можете да намерите тук: https://ai-advy.com/service/