• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Теодорос Полидорос
Бул. „България“ 51Б, ет.5, офис В14, София 1404
+359 2 8014100
icapcrifbulgaria@icapcrif.com
АЙКАП КРИФ ЕАД е рейтингово дружество, част от ICAP CRIF (по-рано ICAP S.A. Group), с 59 години успешно представяне в Югоизточна Европа. От 23 декември 2021 г. ICAP CRIF е изцяло собственост на мултинационалната група CRIF. Партньорството с глобалната мрежа на Dun &Bradstreet допълва въможностите за предлагане на бизнес решения. АЙКАП КРИФ ЕАД работи в сферата на рейтинги и различни оценки, индекси за състоянието и развитието на предприятия в България и цял свят. Изгражда се и Платежен регистър – партньорска база за търговските разплащания и платежната дисциплина на дружествата от българския пазар и цял свят. Данните и анализите са свързани и с нарастващото значение на областите Know Your Customer, ESG / Устойчиво развитие и Съответствие / Compliance. Чрез проследяване и анализиране на финансовото здраве и търговските възможности на дружествата, дейността на АЙКАП КРИФ ЕАД е полезна за осведомеността и прозрачността на българската бизнес общност.