• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Веселин Малезанов
София, ул. Никола Габровски 108
02/491 80 40
management@lukanet.com
Луканет ООД е софтуерна компания, разработваща информационни платформи за управление на бизнеса. Водещ продукт на компанията е Barsy – комплексна система от софтуер, оборудване и услуги за организация и управление на бизнеса. Разработваме върху операционна система Linux, използваме Internet като основна инфраструктура. Клиентите ни получават постоянен 24/7 достъп до своята бизнес информация и управляват дейността си в реално време. Система Barsy организира ежедневните работни процеси – продажби, поръчки, склад, документи, клиенти, доставчици и др. С Barsy се обслужват широк спектър бизнеси – заведения, магазини, онлайн магазини, вериги търговски обекти, търговски офиси и др. Освен класическите функционалности на складово-търговския софтуер, Barsy съчетава множество частни разработки, от скоро вече е и платформа за е-магазин. Стремим се всяка наша разработка и е-магазин да отговаря максимално точно на бизнес модела и изискванията на клиента. Клиентите ни са позиционирани в България и Румъния. Основен интерес представлява европейският пазар.