• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Йордан Кисьов
бул. Самоковско шосе 2L, Tърговски център „БОИЛА“, 1138 София
02/9175 423
office@risk.bg
Нашата страст за обновление е тясно свързана с визията и мисията ни. Обновленията са съществена част от изпълнение на нашата мисия да работим с клиентите като ги водим към по по-бърза, по-добра и устойчива във времето трансформация. Умението да обновяваш е ключово за увеличаване на свободата на нашите клиенти. То им дава нови и уникални възможности да определят техния индивидуален път на развитие. Иновативните технологии и проекти правят РИСК Електроник успешен бизнес партньор. РИСК Електроник поддържа партньорства, които допринасят за успеха на клиентите ни. Тясното сътрудничество е основен елемент във фирмената философия и култура на фирмата: Ние поддържаме нашите клиенти в стремежа им да извличат максимални резултати от промените, като не само внедряваме решенията, но и работим тясно с тях от идеята до реализацията.