• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Стефан Моров
бул. Н. Вапцаров, ЕКСПО 2000 1407 София
02/8162300
main@stemo.bg
За СТЕМО: СТЕМО предлага широко портфолио от ИТ продукти, решения и услуги, които помагат на клиентите да изградят и повишат ефективността, производителността, сигурността и надеждността на своята ИТ инфраструктура. Фокус Пазари – България и Европа; Услуги – SAP ERP и бизнес услуги – осигуряваме стратегически консултации и помагаме на клиентите ни бързо и лесно да внедрят SAP решения и да оптимизират своите бизнес процеси. Софтуерни услуги – софтуерните консултанти и разработчици на СТЕМО имплементират най-добрите съвременни софтуерни платформи и произвеждат софтуерни решения. Управляеми услуги – технологични услуги, чрез които проактивно се управляват отговорности и функции от ИТ дейностите на клиентите. Технологични услуги. Системна интеграция. Консултантски услуги. Обучение и сертификация. Поддръжка. Решения – Хибридни и частни облаци, Сигурност, Сътрудничество и продуктивност, Big Data, IT инфраструктура, Мобилност.