• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...
Чанко Стоев
9027 Варна, бул.Ян Хунияди 6
+35952 757 221 +35952 745 716
office@vintech.bg
Разработване и разпространение на CAD/CAM система Винтех RCAM за фигурен разкрой и NC програмиране. Изграждане на интегрирани системи, базирани на Винтех RCAM, АЛТЕХ CAD/CAPP/PDM, Винтех RPLAN, КОМПАС-3D,