• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

05.06.2006 г. – Нови банкови сметки

Информация за IBAN номерата и банковите сметки на БАИТ
Валута
СМЕТКА / Acount
IBAN
SWIFT koд
БАЕ код
BIC код
 
РАЙФАЙЗЕН БАНК – Основна банка – Моля, използвайте предимно тези сметки
BGN
1060500613
BG74RZBB91551060500613
RZBBBGSF
15591550
RZBBBGSF
EUR
1460500602
BG62RZBB91551460500602
 
 
 
VAT
9060500691
BG33RZBB91559060500691
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HVB Биохим
BGN
1050771900
BG86BACX96601050771900
BACXBGSF
BACX9660
BACXBGSF

EUR
1450771905
BG30BACX96601450771905
 
 
 
EUR
1450771910
BG89BACX96601450771910
 
 
 
BGN
9050771905
BG76BACX96609050771905
 
 
 
 
ОББ
BGN
1016933105
BG71UBBS74281016933105
UBBSBGSF

20074280
UBBSBGSF
EUR
1416933100
BG91UBBS74281416933100
 
 
 
EUR
1416933115
BG74UBBS74281416933115
 
 
 
VAT
9000449410
BG13UBBS80029000449410
 
20080023
 
 

Още БАИТ Новини