• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

14.06.2006 г. – БАИТ- КТЗП – семинар

14.06.2006 г. - БАИТ- КТЗП - семинар
От 10 юни влиза в сила нов закон за защита на потребителите БАИТ организира разяснителен семинар съвместно с Комисията за търговия и защита на потребителите КТЗП. Семинара ще се проведе на 14 юни от 15 часа в Интер Експо Център на бул. Цариградско шосе 147, зала Родопи.
По силата на новия Закон за защита на потребителя и правилата за търговия има множество нови изисквания към всички тези от нас, които осъществяват търговска дейност с крайни потребители или извършват сервизна дейност. Ето защо считам, че присъствието на управителите или хората, които във фирмите отговарят за тези проблеми е изключително важно!
 
 
БАИТ има намерение да се присъедини към споразумението между КТЗП и потребителските организации и сдружения, браншови съюзи и търговци подписано на 15 март 2006 г.
Споразумението има за цел да се установи прозрачен, лоялен и справедлив пазар като важна основа за устойчиво икономическо и социално развитие в България.
УС на БАИТ отчитайки огромната важност и значение за членовете на Асоциацията на влизащия в сила нов закон ще предприеме необходимите мерки и организира поредица от семинари, за да могат заинтересованите фирми, членове на БАИТ да бъдат запознати с новото законодателство, да обменят актуална информация и мнения за състоянието на пазара и да идентифицират мерки за неутрализиране на негативните тенденции в него.

 
Кратка информация за новия закон
 

download file in pdf format Големина на файла – 285 кВ
 
Дневен ред на семинара – 14.06.2006 г.
 

download file in pdf format Големина на файла – 100 кВ
 
Текст на новия ЗЗП
 

download file in pdf format Големина на файла – 556 кВ
 
Снимки от семинара
     

Още БАИТ Новини