• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

17 май 1991 г. е официалната рождена дата на интернет

От 1991 г. този ден се смята за официалната рождена дата на интернет. Тим Бернърс Ли представя продукта си в научна комисия в Европейския център за ядрени изследвания (CERN).

Днес отбелязваме Световния ден на информационното общество и също на телекомуникациите,  определен с резолюция на Генералната асамблея на ООН.  Идеята е да се фокусира вниманието към възможностите на Интернет и други комуникационни технологии, които те предлагат на обществото и икономиката. 17 май е годишнината от подписването на първата конвенция за телеграфа и основаването на Международния съвет по телекомуникации. 

България е един от първите членове на специализираната агенция към ООН, която днес обединява 191 държави.

Темата на световния ден тази година е „По-добър град, по-добър живот с информационни и комуникационни технологии“.

Честит професионален празник на всички колеги от ИКТ сектора!

Още БАИТ Новини