• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

20.06.2006 г.-Семинар WEEE

БАИТ организира разяснителен семинар по Директива WEEE на ЕК
НОВА ТАКСА ЗА ИТ БИЗНЕСА ОТ 01 ЮЛИ 2006 г.
 
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) съвместно с Камарата на електротехниката в България организират семинар на тема: „Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване – WEEEСеминарът ще се проведе на 20.06.2006 г. от 13:30 часа в залата на хотел „ЦЕНТРАЛ” (на пл. „Възраждане”) в София.
Проектът на Постановление на МС за приемане на Наредбата, която влиза в сила от 01.07.2006 г. ще бъде представен от експерти на Министерството на околната среда и водите. В срещата ще участват и представители на други държавни институции, имащи отношение към този проблем.
Дискусията е част от поредицата семинари организирани от БАИТ, с които се цели подготовка на фирмите от бранша за работа в условията на променяща се нормативна база поради хармонизиране на законодателството ни с това на ЕС. Най-голямата браншова организация в сфера на информационните и комуникационни технологии в България, представляваща 210 реално действащи фирми, формиращи преобладаващата част от пазара в този сектор, подкрепя необходимостта от въвеждане в страната на ясни и конкретни европейски правила за поведение в областта на третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Най-общо казано Наредбата ще задължи всички производители и вносители с нова такса за всяка произведена или внесена единица продукт (изделие).
Предвид спешните срокове за влизане в сила на Наредбата, фирмите от бранша на информационните и комуникационни технологии са силно обезпокоени от факта, че за пореден път се приемат решения, без необходимата предварителна подготовка. Новите такси значително ще оскъпят предлаганите от тях продукти и потърпевши от това ще станат потребителите. Поради крайно съкратения срок не е възможно, нито теоретично, нито на практика, да бъдат изградени колективни системи за събиране и обработка на отпадъците, както и не е възможно създаването на регламентираната организация за индивидуално изпълнение на задълженията от страна на производител или вносител. Поради всичко това БАИТ настоява влизането в сила на наредбата да се отложи за 1 януари 2007 г., което ще позволи необходимата подготовка.
Със становището на БАИТ по проекта на постановление на МС са запознати министър председателят Сергей Станишев, ръководителите на МДААР, МОН, МОСВ, ДАИТС.

 
Писмо до Министър – председателя на България за отлагане на Наредбата
 

download file in pdf format Размер на файла – 147 кВ
 
Становище на БАИТ – ББКЕПИ – КЕТБ
 

download file in pdf format Размер на файла – 75 кВ
 
Постановление на МС за приемане на Наредбата
 

download file in pdf format Размер на файла – 594 кВ
 
Текст на Наредбата
 

download file in pdf format Размер на файла – 447 кВ

Още БАИТ Новини