12 април 2005   Ленка Тучкова, мениджър по връзки с правителствени органи и организации в “Интел”, Ириней Бурлою, мениджър по развитие на бизнеса за Румъния и България, и Йожеф Гачал от “Интел – Унгария” дойдоха на делово посещение в БАИТ.…