6 октомври 2005   Изпълнителният съвет на Европейската индустриална асоциация по информационни и комуникационни технологии (EICTA) одобри кандидатурата за членство на Българската асоциация по информационни технологии. Общото събрание на EICTA незабавно гласува решението на Изпълнителния съвет и прие БАИТ за…