• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Година: 2006

Харта на БАИТ срещу корупцията – 14.12.2006

На свое заседание от 14.12.2006г. общото събрание на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) обсъди и одобри конкретни мерки за създаването на прозрачност при провеждането на публични конкурси. Приета бе харта, в която се посочват най-често използваните приьоми и белези…

Read More

Декларация на БАИТ – 14.12.2006

  На 14 декември 2006 г.  Общото събрание на Българската асоциация по информационните технологии единодушно прие декларация  във връзка с все по-изострящата се криза, породена от неспособността на образователната ни система да осигурява достатъчно по количество и с необходимата подготовка…

Read More

Стипендия на БАИТ за 2006/2007г.

На 5 декември 2006 г. в тържествена обстановка в Националния политехнически музей, София, бяха обявени стипендиантите на фондация "Еврика" за учебната 2006/2007 година. Те се връчват на най-изявени студенти с отличен успех, успешно участие в международни научни олимпиади, с активно…

Read More

Писмо-заявление до министър-председателя

До Г-н Сергей Станишев, Министър председател на Република България   Копия до: г-н Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа   г-н Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката   г-н Пламен Вачков, Председател на Държавна агенция за…

Read More

Събрание на БАИТ за WEEE

Обръщение на УС на БАИТ     Уважаеми членове на БАИТ,   С настоящото писмо бихме искали да споделим с вас добрите новини и да Ви запознаем с извършената до сега дейност по отношение на новоприетата Наредба за изискванията за пускане…

Read More

20.06.2006 г.-Семинар WEEE

НОВА ТАКСА ЗА ИТ БИЗНЕСА ОТ 01 ЮЛИ 2006 г.   Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) съвместно с Камарата на електротехниката в България организират семинар на тема: „Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване…

Read More

14.06.2006 г. – БАИТ- КТЗП – семинар

От 10 юни влиза в сила нов закон за защита на потребителите БАИТ организира разяснителен семинар съвместно с Комисията за търговия и защита на потребителите КТЗП. Семинара ще се проведе на 14 юни от 15 часа в Интер Експо Център…

Read More

05.06.2006 г. – Нови банкови сметки

Валута СМЕТКА / Acount IBAN SWIFT koд БАЕ код BIC код   РАЙФАЙЗЕН БАНК - Основна банка - Моля, използвайте предимно тези сметки BGN 1060500613 BG74RZBB91551060500613 RZBBBGSF 15591550 RZBBBGSF EUR 1460500602 BG62RZBB91551460500602       VAT 9060500691 BG33RZBB91559060500691    …

Read More

БАИТ Общо събрание-май 2006 г.

Общото събрание на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) прие на 04 май 2006 г. за свои членове Българската браншова камара по електроника и информатика (ББКЕПИ) и най-големият телекомуникационен оператор у нас Българската телекомуникационна компания (БТК). С това БАИТ представлява…

Read More

СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА БАИТ ЕКСПО 2006

СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА БАИТ ЕКСПО 2006 С ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО НА АВСТРИЙСКИ ИКТ ФИРМИ                 Подготовката на най-голямото специализирано национално изложение за информационни и комуникационни технологии в България БАИТ ЕКСПО, стартира по-рано от други години…

Read More