За да спомогне за възможно най-доброто представяне на българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006 при така създадената обстановка две седмици преди откриването на изложението БАИТ протегна ръка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. По предложение…