ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ   Изх. № :30/ 28.02. 2006 г.   До Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ Тук     Уважаеми колеги, Появата на "Клъстер ИКТ" предизвика множество въпроси от страна на нашите…