Общото събрание на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) прие на 04 май 2006 г. за свои членове Българската браншова камара по електроника и информатика (ББКЕПИ) и най-големият телекомуникационен оператор у нас Българската телекомуникационна компания (БТК). С това БАИТ представлява…