От 10 юни влиза в сила нов закон за защита на потребителите БАИТ организира разяснителен семинар съвместно с Комисията за търговия и защита на потребителите КТЗП. Семинара ще се проведе на 14 юни от 15 часа в Интер Експо Център…