НОВА ТАКСА ЗА ИТ БИЗНЕСА ОТ 01 ЮЛИ 2006 г.   Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) съвместно с Камарата на електротехниката в България организират семинар на тема: „Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване…