Обръщение на УС на БАИТ     Уважаеми членове на БАИТ,   С настоящото писмо бихме искали да споделим с вас добрите новини и да Ви запознаем с извършената до сега дейност по отношение на новоприетата Наредба за изискванията за пускане…