На 5 декември 2006 г. в тържествена обстановка в Националния политехнически музей, София, бяха обявени стипендиантите на фондация "Еврика" за учебната 2006/2007 година. Те се връчват на най-изявени студенти с отличен успех, успешно участие в международни научни олимпиади, с активно…