• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Ден: 14.12.2006

Харта на БАИТ срещу корупцията – 14.12.2006

На свое заседание от 14.12.2006г. общото събрание на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) обсъди и одобри конкретни мерки за създаването на прозрачност при провеждането на публични конкурси. Приета бе харта, в която се посочват най-често използваните приьоми и белези…

Read More

Декларация на БАИТ – 14.12.2006

  На 14 декември 2006 г.  Общото събрание на Българската асоциация по информационните технологии единодушно прие декларация  във връзка с все по-изострящата се криза, породена от неспособността на образователната ни система да осигурява достатъчно по количество и с необходимата подготовка…

Read More