Становище на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)   ОТНОСНО: Пресконференция на г-жа Саша Безуханова, генерален директор на Хюлет-Пакард България   На 24 януари т.г. г-жа Саша Безуханова, генерален директор на Хюлет-Пакард България, широко огласи пред представителите на медиите решението…