Премиерът Сергей Станишев обяви в Брюксел информационните технологии за приоритетни в политиката на правителството   12 март 2007, София. По време на проведения на 8 март т.г. в Брюксел Ден на българските иновации министър-председателят г-н Сергей Станишев еднозначно свърза иновационния процес…