15 декември 2007 г., София. Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Министерството на образование и науката (МОН) подписаха меморандум за съвместно сътрудничество при внедряването и прилагането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за развитие на системата на образованието и подобряване на…