Пресконференцията премина при изявен за летния период интерес от страна на водещите печатни и електронни медии.  В нея участваха 36 журналисти. Информация за предстоящото ИКТ изложение и останалите прояви в сектора на информационните и комуникационните технологии, които ще бъдат…