• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Година: 2009

Предстоящо общо събрание на БАИТ

Управителният съвет на БАИТ предлага следния дневен ред за събранието: 1. Приемане на нови членове на БАИТ. 2. Отчет за дейността на  Управителен съвет на БАИТ. 3. Доклад за изпълнение на бюджет 2009 г. и приемане на бюджет 2010 г. 4. Доклад за…

Read More

Теодор Захов е избран в УС на КРИБ

София, 18 ноември 2009 г. – На 17 ноември 2009 г. в хотел "Шератон" се проведе Годишното общо събрание на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на която БАИТ стана член миналия месец. На общото събрание бяха избрани нови…

Read More

БАИТ алармира за поредни нередни практики в Информационно обслужване

Държавната фирма Информационно обслужване продължава да прилага добре познатите на ИТ бранша практики от миналото. Възползвайки се от факта, че не е задължена да спазва ЗОП, ИО обяви на 29 октомври процедура за избор на изпълнител на проект „Реализация на…

Read More

На 15 октомври 2009 г. Управителният съвет на БАИТ проведе работна среща по ЗОП и тръжни практики.

Това е първата от срещите, които комисия "Пазарна конкуренция" на БАИТ организира във  връзка със зачестилите напоследък случаи на обявяване на обществени поръчки, които са в разрез със ЗОП и нормативната уредба. Управителният съвет представи позицията на БАИТ в случаите…

Read More

„Десет години ЗОП и осем години законно опорочаване на поръчките”

Управителният съвет на БАИТ ще представи позицията на Асоциацията и механизмите за реакция в случаи на обявяване на обществени поръчки, които са в разрез със ЗОП и нормативната уредба с оглед максимална прозрачност и защита на интересите на ИКТ бранша. Очаква се…

Read More

Фирми от сектор ИКТ могат да получат финансиране по ОП „Конкурентоспособност”

На семинара управителят на „АДД Проекти и развитие” г-жа Ангелина Добрева представи възможностите на фирмите да участват със свои проекти по Оперативна програма „Конкурентноспособност”, която ще започне да действа от края на месец септември. Чрез нея фирми от ИКТ сектора…

Read More

За ИТ бранша най-доброто решение е закриването на Информационно обслужване

В писмо до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков браншовите организации от ИКТ сектора изразяват категоричната си позиция, че закриването на ИО е правилното решение на казуса, станал популярен в обществото най-вече с големите заплати на ръководството си. Вредите,…

Read More

Редовното отчетно-изборно Общо събрание на БАИТ се проведе на 23 юли 2009 г.

На 23 юли 2009 г. в зала Родопи на Интер Експо център се проведе редовното отчетно-изборно Общо събрание на Българската асоциация по информационни технологии. След делова и конструктивна дискусия, събранието прие важни промени в Устава, органите и организацията на работа…

Read More

Редовно Общо събрание на БАИТ на 23 юли 2009 г.

УС на БАИТ предлага Общото  събрание да протече при следния дневен ред:   1. Отчет за дейността на УС на БАИТ за изминалия период. 2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на БАИТ. 3. Избор на нови ръководни органи…

Read More

ОТВОРЕНО ПИСМО до Правителството на Република България

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Изключително сме обезпокоени от достигналата до нас информация, че Министерски съвет на свое заседание предстои да разгледа предложение на министъра на финансите г-н Пламен Орешарски за цялостно съкращаване на разходите за информационни технологии в държавната администрация. Нямаме…

Read More