Дейността на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) през последните пет години неразривно се свързва и с непрестанните усилия за реализация на програмата „Компютър в къщи” (Home PC). Целта на програмата „Компютър в къщи” е с помощта на финансова помощ…