• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Месец: април 2009

БАИТ > Новини > 2009 > април

На 22 април 2009 г. представителните ИКТ браншови организации АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, Българска Уеб Асоциация, ИКТ Клъстер и СЕК подписаха Меморандум за сътрудничество

Водени от разбирането, че ускореното навлизане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот създава предпоставки за по-добро управление на страната, нарастване на конкурентоспособността на българските предприятия и подобряване качеството на живот на нейните граждани съгласно…

Read More

Извънредно Общо събрание на БАИТ

Събранието протече в конструктивен дух. От предложените кандидатури за Управителен съвет на БАИТ най-много гласове получиха: Теодор Захов – Спектър Нет, Стоян Боев – Интерконсулт България, Дамян Иванов – Ди Уеър, Веселин Тодоров –Сиела Софт енд Пъблишинг, Георги Пенев –…

Read More