Събранието протече в конструктивен дух. От предложените кандидатури за Управителен съвет на БАИТ най-много гласове получиха: Теодор Захов – Спектър Нет, Стоян Боев – Интерконсулт България, Дамян Иванов – Ди Уеър, Веселин Тодоров –Сиела Софт енд Пъблишинг, Георги Пенев –…