Водени от разбирането, че ускореното навлизане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот създава предпоставки за по-добро управление на страната, нарастване на конкурентоспособността на българските предприятия и подобряване качеството на живот на нейните граждани съгласно…