Държавната фирма Информационно обслужване продължава да прилага добре познатите на ИТ бранша практики от миналото. Възползвайки се от факта, че не е задължена да спазва ЗОП, ИО обяви на 29 октомври процедура за избор на изпълнител на проект „Реализация на…