Към членовете на БАИТ се присъединиха и фирмите САП ЛАБС България ЕООД и АБАТИ АД. Събранието протече в делови и конструктивен дух. Докладите на постоянните комсиии на БАИТ и приложенията към тях са налични в раздел Комисии в общата част на сайта…