Е-Skills Week - Eвропейската седмица на уменията в областта на информационните и комуникационни технологии  акцентира върху нарастващата потребност от можещи  ИКТ потребители и професионалисти като двигател на конкурентна и иновативна Европа.  Целта на тази значима кампания е да бъдат информирани…