Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:1. Конституиране на комитета.2. Приемане на програма за работа на ПК „ИКТ и електронно правителство” през 2010 г. 3. Структуриране на комитета и избор на ръководство. Участниците в заседанието избраха за съпредседатели на…