Браншовите организации от сектора на Информационните технологии искат от новото правителство да премахне порочните практики, свързани с неефективното, непрозрачното и корупционното изразходване на средства от европейски програми и от държавния бюджет за проекти, свързани с информационните технологии. ИТ браншът се…