Мотиви: Безспорен е фактът, че притежателите на авторски и сродни на тях права имат изключителното право да получават възнаграждение за създадените от тях произведения, като ги използват, разпространяват или съответно дават право на други лица да го правят. Като част…