След направени бележки и уточнения по текста в документа, се установи, че е необходимо да се изчака решението на Съда на Европейския съюз в Люксембург, относно тълкуването на чл. 5, ал. 2, б. „б” от Директива 2001/29/ЕО от 22 май…