• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Ден: 26.07.2010

СТАНОВИЩЕ НА ИКТ БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-големите български браншови организации в сферата на ИКТ БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Българска уеб асоциация изразиха обединената си позиция относно публикувания за обществено обсъждане проект на Стратегия за електронно управление на Република България 2010 - 2015 Г. Браншовите организации…

Read More

ОДОБРЕНИ ИНОВАТИВНИ СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ

Публикуваният материал  отразява функционалните характеристики на одобрените иновативни софтуерни разработки от сформирана комисия на  МТИТС, ИА”ЕСМИС”, БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстер, както и осигурява необходимата степен на прозрачност и информираност във връзка с процеса на кандидатстване за безвъзмездно финансиране по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на…

Read More