Събранието протече в делови и конструктивен дух при следния дневен ред: 1.   Приемане на нови членове на БАИТ. 2.   Отчет за дейността на  Управителния съвет на БАИТ за първото полугодие на 2010 г. 3.   Предложения за промени в Устава на…